Workshop Water Rocket

Workshop Water Rocket merupakan sebuah pelatihan mengenai water rocket dalam teknologi keantariksaan yang ditunjukkan kepada seluruh mahasiswa baru Prodi Teknik Mekatronika PENS 2016. Yang bermakna sebagai penumbuh kembangan minat dan peningkatan keingintahuan para generasi muda terhadap ilmu pengetahuan teknologi melalui kegiatan pelatihan. Pelatihan ini dapat mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya mengenai teknologi robotik dan keantariksaan. Serta […]